top of page

Info homsetele 60cm takistussõidu võistlusest osalejatele


Palun tulge talli juba 7:30, et siis teha ettevalmistusi homseteks võistlusteks. Edukaid võistlusi! 🙂🦄


bottom of page