top of page

Hinnakiri

*Hinnakirja lahutamatuks osaks on kodulehel ja lepingus sisalduvad tüüptingimused ning hinnakiri on kõigi muude ratsakooli dokumentide lahutamatuks osaks 

 

2023. aastal:

Trennikord minimaalselt al 30 eur nii maastikul kui platsil isegi kui tund on lühem kui 45 minutit.

Individuaaltund (kuni kolm inimest):  

Alaealine: al 50 eur kord 

Täiskasvanu: al 60 eur kord 

Hüppetunni korral lisandub 20 eur. 

Individuaaltund sobib nii algajatele ratsahuvilistele kui ka edasijõudnud sportlasele.

Ühekordne grupis osalemine on al 50 eur.

Grupis sõites tavatunni korrahind alates 30 eur ja hüppetunni korrahind al 40 eur. Täiskasvantele tavatund al 40 eur. 

 

Trennikord minimaalselt al 30 eur nii platsil kui maastikul isegi kui tund on lühem kui 45 minutit. Maastiku tunnihind on al 40 eur (kuni 60 minutit). 

Lisa hüppetunni korral nii rühmas kui individuaaltunnis lisandub korra pealt 20 eur. 

Voltižeerimise hinnad kokkuleppel. 

PS! Grupitundides ja muudes tundides käijatel tuleb tasuda kõigi võimalike trennikordade/-päevade eest kuu alguses korraga või tasuda arve kui see väljastatakse. Puudumis(t)e korral ei ole õigust nõuda tunni/tundide muul ajal tegemist, võimalik ei ole puudumisi tasaarveldada muu kuu tundidega. 

Rühmas osalemise eeldus on, et õpilane tunneb hobuseid, oskab neid koplist ära tuua, puhastada ja iseseisvalt valmis panna ning saab probleemideta erinevad hobused kõigis kolmes allüüris juhitud.

 

2023 aasta hinnakiri kehtib kõigile, kes liituvad tundidega või trenniskäijatele, kes soovivad oma vana paketti muuta (kordade arvu muuta, tunni sisu muuta (nt tavatunnist hüppetunniks) jne) - sellisel juhul kujunevad tundide hinnad vastavalt 2023 a hinnakirjale. 

Sünnipäevapidu tallis – 2h hind al 230 eur

 

Hobuste kasutamine ERL võistlustel al 160 eur start  Tartus ja Tartu maakonnas. Kaugemad võistlused al 240 eur start inimene (ei sisalda litsentsitasusid). 

 

Hobuse kasutamine kestvusvõistlusel 2023 a al 480 eur start kuni 30 km distantsi korral (ei sisalda stardimaksu ega litsentsitasusid), samuti võivad lisanduda muud tasud vastavalt konkreetsele võistlusele ja hobuse omaniku/klubi äranägemisele. Hind on sõltuvuses distsntsi pikkusest, hobuse rühmatreeningutest eemaloleku ajast ning hobuse söödaratsioonidest ja on igakordselt omaniku otsustada. Omanikul on õigus alati hindasid suurendada vastavalt oma äranägemisele, kirjas on miinimumhinnad. Hobuse vigastuse korral vahetult enne võistlust, võistluse ajal ja puhkeperioodil, mis võivad tuleneda koormusest võistlusel, on kohustus sõitjal ise hobust tema taastumis-ja raviperioodil hooldada, korraldada hobuse arstlik järelvalve ja tasuda kõik kulud, mis sellega kaasnevad ja mis ei ole tavapärased grupihobustele tehtavad kulutused. 

Võistlustel hobuse võidetud auhinnatekid ja best condition auhinnad kuuluvad hobuse omanikule.

kuni 2022. aasta(ka). Kõik mida ei ole 2023. aasta all muudetud, kehtib edasi:

Individuaaltund (kuni kolm inimest):

Alaealine: al 50 eur kord (hüppetund al 60 eur)

Täiskasvanu: al 60 eur kord (hüppetund al 70 eur)

Individuaaltund sobib hästi algajatele ratsahuvilistele ja edasijõudnud sportlasele.

al 01.02.2021 suure rühmaga liitujatele, paketimuutjatele jm muudatuste soovijatele grupis: 2023. aastal ei kehti

1x nädalas käies paketihind alates 80 eur kuu

2x nädalas käijatele alates 160 eur kuu (hüpete korral alates 200 eur kuu)

3x nädalas käijatel alates 240 eur kuu (hüpeteta pakett)

*Kuuhind kujuneb vastavalt õpilase võimalikele trennipäevadele (nt kui õpilane käib esmaspäeviti ja kuus on 4 trennipäeva, on kuutasu 120 eur, kui esmaspäevi on 5, on kuutasu 150 eur)

 

Kooliõpilaste kuupaketid enne 01.02.2021 olevatele ratsakooli õpilastele, kes ei ole muudatusi trennidega seoses teinud:

4x pakett – al  60 eur 

8x pakett – al 120 eur 

12x pakett – al 180 eur

*Kuuhind kujuneb vastavalt õpilase võimalikele trennipäevadele

Kuupaketi/rühmas käimise korral puudutud tunde järgi teha ei saa!

 

Hüppetunni korral lisandub põhipaketi hinnale 10 eur korra pealt.

Väikekoosseisus, kus on 3 kuni 7 inimest (ka), on ratsatunni hind vähemalt 30 eur inimene. Alates 30 eurosest tunnihinnast on õigeaegse puudumisest teavitamise korral vabade kohtade olemasolul Ratsakoolil õigus õpilasele teine trenniaeg määrata. 

Õpilased, kes soovivad osaleda ERL võistlustel ning spordi eesmärgil trenni teha, osalevad tundides, kus tavatunni hind on 30 eur ning hüppetunni hind 40 eur.

Ühekordne grupitunnis osalemine ja/või grupis osalemine sooviga tunde järgi/ette või igal nädalal erineval ajal teha, on 30-50 eur.

Millises rühmas, millise raskusastmega ja millise hinnaga õpilane rühmas treenib, on ainult treeneri ja klubi otsustada. Al 2022 novembrist rühmatundide paketiga liitujatele või paketimuutjatele algab alaealise rühmatunni paketi korrahind 30 eurost (hüppetunni korrahind al 40st eurost). Tunde kokkulepitud ajast muul ajal järgi teha ei saa.

Õpilasel või tema esindajal on kohustus teatada õpilase puudumisest vähemalt üks ööpäev enne treeningtunni toimumist Tartu Ratsakooli meiliaadressil tarturatsakool@gmail.com

et klubi saaks hobuste koormustega arvestada. Kui puudumisest teatatakse ette vahetult enne trenni, so nt samal päeval või nii, et mõistliku isiku seisukohalt ei saa eeldada, et puuduja asemel saaks kellelegi teisele aega pakkuda, siis läheb trennikord kirja ka eratunni ja 01.02.2021-01.11.2022  pakettide (alaealise tavatrenn rühmas 30 eur/hüppetund 40 eur. Täiskasvanul tavatrenn 40, hüppetund grupis 50) puhul ja hilise etteteatamisega tundi muul ajal teha ei saa. Puudutud trenne ei saa kuuhinnast maha arvestada.

Puudumise põhjusest olenemata enne 01.02.2021 kuupaketi või kuupaketi korral, mis on sõlmitud pärast 01.02.2021, kuid mille hind rühmas on alla 30 eur tavatund/alla 40 eur hüppetund trenne järgi teha ei saa.

Puudutud trenne ei saa kuuhinnast maha arvestada. 

Täiskasvanud

Rühmatunnis osalemine:

Ratsastus: 40 eur kord 

Hüppamine: 50 eur kord

Voltižeerimine: 30-50 eur 

Sünnipäevapidu tallis – 2h hind 230 eur

Hobuste kasutamine ERL võistlustel al 160 eur start.

Hobuse kasutamine kestvusvõistlusel alates 350 eur start (ei sisalda stardimaksu ega litsentsitasusid), samuti võivad lisanduda muud tasud vastavalt konkreetsele võistlusele ja hobuse omaniku/klubi äranägemisele.

Võistlustel hobuse võidetud auhinnatekid ja best condition auhinnad kuuluvad hobuse omanikule.

Hüppetunni korral lisandub põhipaketi hinnale 10 eur korra pealt

Ainult ühe hobusega oma trennis treenides (nii vanema soovil kui treeneri nõudmisel kui laps ei saa muude hobustega hakkama või lapse käitumine ei võimalda anda muid loomi) on hind kokkuleppel, kuid mitte odavam kui kahekordne paketimaksumus.

 

OLULISED TÄHTAJAD

 

TREENINGTASU TASUDA HILJEMALT JOOKSVA KUU 10. KUUPÄEVAKS.

 

Hilinenud makse korral on klubil õigus küsida iga viivitatud päeva eest viivist 0.05% päevas.

Õpilasel või tema esindajal on kohustus teatada õpilase puudumisest vähemalt üks ööpäev enne treeningtunni toimumist Tartu Ratsakooli meiliaadressil tarturatsakool@gmail.com

et klubi saaks hobuste koormustega arvestada. Kui puudumisest teatatakse ette vahetult enne trenni, so nt samal päeval või nii, et mõistliku isiku seisukohalt ei saa eeldada, et puuduja asemel saaks kellelegi teisele aega pakkuda, siis läheb trennikord kirja ka eratunni ja 01.02.2021-01.11.2022  pakettide (alaealise tavatrenn rühmas 30 eur/hüppetund 40 eur. Täiskasvanul tavatrenn 40, hüppetund grupis 50) puhul ja hilise etteteatamisega tundi muul ajal teha ei saa. Puudutud trenne ei saa kuuhinnast maha arvestada.

Puudumise põhjusest olenemata enne 01.02.2021 kuupaketi või kuupaketi korral, mis on sõlmitud pärast 01.02.2021, kuid mille hind rühmas on alla 30 eur tavatund/alla 40 eur hüppetund trenne järgi teha ei saa.

Puudutud trenne ei saa kuuhinnast maha arvestada. 

Ratsatreeningute katkestamissoovi korral kehtib vähemalt 30-päevane ettetatamistähtaeg. Etteteatamine kehtib ainult järgmistele aadressitele teatamisel: tarturatsakool@gmail.com. Vähemalt 30-päevane etteteatamisaeg kehtib ka treeningkoormuse muutmissoovi korral. Hilisem teatamine või etteteatamistähtaja jooksul trennis mitteosalemine ei vabasta 30-päevasest eelnenud kuul kasutatud paketihinna tasumisest.

Lepingu ülesütlemine vähemalt 30 päeva, st et tasumisele kuulub alati ülesütlemisele järgnev terve kuu.

Kõik erisused ja muudatused tuleb ratsakooliga kooskõlastada e-posti: tarturatsakool@gmail.com vahendusel. Muudatus ei hakka kehtima, kui klubi esindaja pole meilile muudatuseks nõusolekut saatnud.

Lepingulistele klientidele on FB sisegrupp, kus liigub info saabuvate võistluste ja trenniaegade kohta. Palun andke enda sisegrupi lisamissoovist teada meiliaadressil tarturatsakool@gmail.com.

Algteadmised omandanud õpilasel on kohustus enne lepingu lõpetamist sooritada Tartu Ratsakoolis rohelise kaardi eksami teooriatest ja praktiline osa.

Tartu Ratsakool ei vastuta talli (sh ka lukustatud kappidesse) ega talli territooriumile (sh maneeži) jäetud isiklike asjade eest. Ratsakooli tarvikute tahtliku või hooletusest kaotamise või lõhkumise korral vastutab asjade parandamise või asendamise eest õpilane, kes käitus lubamatult ja korda rikkudes.

 

Klubil on õigus igal ajal üldtingimusi, lahtiolekuaegu, hinnakirja, sisekorreeskirja ja treeningpakettide tingimusi ühepoolselt muuta.

*Hinnad on kirjas käibemaksuta

Seotud teemad: #ratsatrennidalgajatele #ratsutaminetartus #hobusõit #ratsatrennid #ratsutamine

Osavõtusoovist võib anda märku ka alloleva kirjavormi kaudu. 

Aitäh! Sõnum saadetud.

Unista. Treeni. Saavuta. 

Kasarmu 15, Tartu 

tarturatsakool@gmail.com

+372 53978106

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2022 

bottom of page