Hinnakiri

*Hinnakirja lahutamatuks osaks on kodulehel ja lepingus sisalduvad tüüptingimused ning hinnakiri on kõigi muude ratsakooli dokumentide lahutamatuks osaks

 

Kooliõpilaste kuupaketid

4x pakett – 50 eur/60 eur/80 eur paketid

8x pakett – 100 eur

12x pakett – 140 eur

16x pakett – 180 eur

Muude pakettide hinnad kokkuleppel.

Täiskasvanud

4x pakett – 72 eur

8x pakett – 144 eur

12x pakett – 199 eur

*kui kuus on rohkem trennipäevi kui pakett ette näeb, kuuluvad tasumisele paketti ületavad korrad järgmise valemi alusel: paketihind/trennikordade arv (nt lisakorra hind 4x paketi puhul 50/4=12.50)

 

Individuaaltund: 30-50 eur/h *Individuaaltreeningus võib osaleda kuni 3 inimest. Individuaaltund sobib hästi algajatele ratsahuvilistele. 

Sünnipäevapidu tallis – 150 eur 2h

Hobuse kasutamine võistlustel, üritustel ühele ratsakooli õpilastele alates 30 eur/h

Hüppetunni korral lisandub põhipaketi hinnale 10 eur korra pealt

Ainult ühe hobusega oma trennis treenides on hind kokkuleppel, kuid mitte odavam kui kahekordne paketimaksumus.

OLULISED TÄHTAJAD

TREENINGTASU TULEB TASUDA HILJEMALT JOOKSVA KUU

10. KUUPÄEVAKS. Hilinenud makse korral on klubil õigus küsida iga viivitatud päeva eest viivist 0.05% päevas.

Õpilasel või tema esindajal on kohustus teatada õpilase puudumisest vähemalt üks ööpäev enne treeningtunni toimumist Tartu Ratsakooli meiliaadressil tarturatsakool@gmail.com, mittetavitamise või hilinenud teavitamise korral läheb treeningtund kirja. Lapse haigestumise korral palume teavitada esimesel võimalusel, sh ka trennipäeval haigestudes. Tartu Ratsakoolil on õigus küsida haigestumise põhjendusel puudunult arstitõendit, mille olemasolu vabastab haigena puudutud treenigtunni eest tasumise kohustusest. Treeninguid saab sellisel juhul klubi poolt pakutud aegadel järgi teha, puudutud trenne ei ole klubil kohustust kuuhinnast maha arvestada.

Ratsatreeningute katkestamissoovi korral kehtib vähemalt 30-päevane ettetatamistähtaeg. Etteteatamine kehtib ainult järgmistele aadressitele teatamisel: tarturatsakool@gmail.com. Vähemalt 30-päevane etteteatamisaeg kehtib ka treeningkoormuse muutmissoovi korral. Hilisem teatamine või etteteatamistähtaja jooksul trennis mitteosalemine ei vabasta vähemalt 30-päevasest eelnenud kuul kasutatud paketihinna tasumisest.

Lepingu ülesütlemine vähemalt 30 päeva, st et tasumisele kuulub ülesütlemisele järgnev terve kuu.

Kõik erisused ja muudatused tuleb ratsakooliga kooskõlastada e-posti: tarturatsakool@gmail.com vahendusel. Muudatus ei hakka kehtima, kui klubi esindaja pole meilile muudatuseks nõusolekut saatnud.

Lepingulistele klientidele on FB sisegrupp, kus liigub info saabuvate võistluste ja trenniaegade kohta. Palun andke enda sisegrupi lisamissoovist teada meiliaadressil tarturatsakool@gmail.com.

Algteadmised omandanud õpilasel on kohustus enne lepingu lõpetamist sooritada Tartu Ratsakoolis rohelise kaardi eksami teooriatest ja praktiline osa.

Tartu Ratsakool ei vastuta talli (sh ka lukustatud kappidesse) ega talli territooriumile (sh maneeži) jäetud isiklike asjade eest. Ratsakooli tarvikute tahtliku või hooletusest kaotamise või lõhkumise korral vastutab asjade parandamise või asendamise eest õpilane, kes käitus lubamatult ja korda rikkudes.

Klubil on õigus igal ajal üldtingimusi, lahtiolekuaegu, hinnakirja, sisekorreeskirja ja treeningpakettide tingimusi ühepoolselt muuta.

Seotud teemad: #ratsatrennidalgajatele #ratsutaminetartus #hobusõit #ratsatrennid #ratsutamine

Osavõtusoovist võib anda märku ka alloleva kirjavormi kaudu. 

Kasarmu 11, Tartu 

tarturatsakool@gmail.com

+372 5397 8106

Unista. Treeni. Saavuta. 

Kasarmu 11, Tartu 

tarturatsakool@gmail.com

+372 53978106

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2019