Hinnakiri

*Hinnakirja lahutamatuks osaks on kodulehel ja lepingus sisalduvad tüüptingimused ning hinnakiri on kõigi muude ratsakooli dokumentide lahutamatuks osaks

 

Kooliõpilaste kuupaketid

4x pakett – al 01.05.20 60 eur 

8x pakett – 120 eur 

12x pakett – 180 eur

Kuupaketi korral puudutud tunde järgi teha ei saa!

 

Hüppetunni korral lisandub põhipaketi hinnale 10 eur korra pealt.

Koosseisus, kus on kuni 6 inimest (ka), on ratsatunni hind 30 eur inimene. Alates 30 eurosest tunnihinnast on õigeaegse puudumisest teavitamise korral vabade kohtade olemasolul Ratsakoolil õigus õpilasele teine trenniaeg määrata. 

Ühekordne grupitunnis osalemine on 30 eur.

Täiskasvanud

Hind kokkuleppeline. Hinna teadasaamiseks ühendust võtta. 

 

Individuaaltund: 30-60 eur/h. Individuaaltund sobib hästi algajatele ratsahuvilistele. 

Sünnipäevapidu tallis – hind kokkuleppel

Hobuse kasutamine võistlustel/üritustel ühele ratsakooli õpilastele alates 30 eur/h

Hüppetunni korral lisandub põhipaketi hinnale 10 eur korra pealt

Ainult ühe hobusega oma trennis treenides (nii vanema soovil kui treeneri nõudmisel kui laps ei saa muude hobustega hakkama või lapse käitumine ei võimalda anda muid loomi) on hind kokkuleppel, kuid mitte odavam kui kahekordne paketimaksumus.

 

OLULISED TÄHTAJAD

 

TREENINGTASU TULEB TASUDA HILJEMALT JOOKSVA KUU 10. KUUPÄEVAKS.

 

Hilinenud makse korral on klubil õigus küsida iga viivitatud päeva eest viivist 0.05% päevas.

Õpilasel või tema esindajal on kohustus teatada õpilase puudumisest vähemalt üks ööpäev enne treeningtunni toimumist Tartu Ratsakooli meiliaadressil tarturatsakool@gmail.com, mittetavitamise või hilinenud või vales kanalis teavitamise korral läheb treeningtund kindlasti kirja. Lapse haigestumise korral palume teavitada esimesel võimalusel, sh ka trennipäeval haigestudes. Peale treeningtundi või vahetult enne tundi või treeningtunni ajal teavitamisel läheb treeningtund kirja ka haigestumise korral. Haigestumise korral tuleb kas igakordselt enne tundi haigusest teavitada või märkida kirja periood, millal laps ei osale. Kui ühekordselt on haigusest teavitatud, ei laiene see teavitus järgmisele tunnile. Tartu Ratsakoolil on õigus küsida haigestumise põhjendusel puudunult arstitõendit, mille olemasolu vabastab haigena puudutud treenigtunni eest tasumise kohustusest. Tartu Ratsakoolil on õigus lasta mõned puudutud tunnid õpilasel klubi poolt pakutud ajal järgi teha. Puudutud trenne ei ole klubil kohustust kuuhinnast maha arvestada. 

Ratsatreeningute katkestamissoovi korral kehtib vähemalt 30-päevane ettetatamistähtaeg. Etteteatamine kehtib ainult järgmistele aadressitele teatamisel: tarturatsakool@gmail.com. Vähemalt 30-päevane etteteatamisaeg kehtib ka treeningkoormuse muutmissoovi korral. Hilisem teatamine või etteteatamistähtaja jooksul trennis mitteosalemine ei vabasta 30-päevasest eelnenud kuul kasutatud paketihinna tasumisest.

Lepingu ülesütlemine vähemalt 30 päeva, st et tasumisele kuulub alati ülesütlemisele järgnev terve kuu.

Kõik erisused ja muudatused tuleb ratsakooliga kooskõlastada e-posti: tarturatsakool@gmail.com vahendusel. Muudatus ei hakka kehtima, kui klubi esindaja pole meilile muudatuseks nõusolekut saatnud.

Lepingulistele klientidele on FB sisegrupp, kus liigub info saabuvate võistluste ja trenniaegade kohta. Palun andke enda sisegrupi lisamissoovist teada meiliaadressil tarturatsakool@gmail.com.

Algteadmised omandanud õpilasel on kohustus enne lepingu lõpetamist sooritada Tartu Ratsakoolis rohelise kaardi eksami teooriatest ja praktiline osa.

Tartu Ratsakool ei vastuta talli (sh ka lukustatud kappidesse) ega talli territooriumile (sh maneeži) jäetud isiklike asjade eest. Ratsakooli tarvikute tahtliku või hooletusest kaotamise või lõhkumise korral vastutab asjade parandamise või asendamise eest õpilane, kes käitus lubamatult ja korda rikkudes.

 

Klubil on õigus igal ajal üldtingimusi, lahtiolekuaegu, hinnakirja, sisekorreeskirja ja treeningpakettide tingimusi ühepoolselt muuta.

Seotud teemad: #ratsatrennidalgajatele #ratsutaminetartus #hobusõit #ratsatrennid #ratsutamine

Osavõtusoovist võib anda märku ka alloleva kirjavormi kaudu. 

Kasarmu 11, Tartu 

tarturatsakool@gmail.com

+372 5397 8106

Unista. Treeni. Saavuta. 

Kasarmu 11, Tartu 

tarturatsakool@gmail.com

+372 53978106

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2019