Hinnakiri

*Hinnakirja lahutamatuks osaks on kodulehel ja lepingus sisalduvad tüüptingimused ning hinnakiri on kõigi muude ratsakooli dokumentide lahutamatuks osaks

al 01.02.2021 suure rühmaga liitujatele, paketimuutjatele jm muudatuste soovijatele grupis:

1x nädalas käies paketihind alates 80 eur kuu

2x nädalas käijatele alates 160 eur kuu (hüpete korral alates 200 eur kuu)

3x nädalas käijatel alates 240 eur kuu (hüpeteta pakett)

*Kuuhind kujuneb vastavalt õpilase võimalikele trennipäevadele (nt kui õpilane käib esmaspäeviti ja kuus on 4 trennipäeva, on kuutasu 80 eur, kui esmaspäevi on 5, on kuutasu 100 eur)

 

Kooliõpilaste kuupaketid enne 01.02.2021 olevatele ratsakooli õpilastele, kes ei ole muudatusi trennidega seoses teinud:

4x pakett – al  60 eur 

8x pakett – al 120 eur 

12x pakett – al 180 eur

*Kuuhind kujuneb vastavalt õpilase võimalikele trennipäevadele

Kuupaketi korral puudutud tunde järgi teha ei saa!

 

Hüppetunni korral lisandub põhipaketi hinnale 10 eur korra pealt.

Väikekoosseisus, kus on 3 kuni 6 inimest (ka), on ratsatunni hind 30 eur inimene. Alates 30 eurosest tunnihinnast on õigeaegse puudumisest teavitamise korral vabade kohtade olemasolul Ratsakoolil õigus õpilasele teine trenniaeg määrata. 

Ühekordne grupitunnis osalemine on 30 eur.

Täiskasvanud

Hind kokkuleppeline. Hinna teada saamiseks ühendust võtta. 

 

Individuaaltund (1-2 inimest): 

Alaealine - 50 eur kord 

Täiskasvanu - 60 eur kord 

Individuaaltund sobib hästi algajatele ratsahuvilistele. 

Voltižeerimine kahekesi - 60 eur kokku

Sünnipäevapidu tallis – hind kokkuleppel

Hobuse kasutamine võistlustel/üritustel ühele ratsakooli õpilastele alates 30 eur/h

Hüppetunni korral lisandub põhipaketi hinnale 10 eur korra pealt

Ainult ühe hobusega oma trennis treenides (nii vanema soovil kui treeneri nõudmisel kui laps ei saa muude hobustega hakkama või lapse käitumine ei võimalda anda muid loomi) on hind kokkuleppel, kuid mitte odavam kui kahekordne paketimaksumus.

 

OLULISED TÄHTAJAD

 

TREENINGTASU TULEB TASUDA HILJEMALT JOOKSVA KUU 10. KUUPÄEVAKS.

 

Hilinenud makse korral on klubil õigus küsida iga viivitatud päeva eest viivist 0.05% päevas.

Õpilasel või tema esindajal on kohustus teatada õpilase puudumisest vähemalt üks ööpäev enne treeningtunni toimumist Tartu Ratsakooli meiliaadressil tarturatsakool@gmail.com

et klubi saaks hobuste koormustega arvestada. Puudumise põhjusest olenemata kuupaketi korral trenne järgi teha ei saa.

Puudutud trenne ei saa kuuhinnast maha arvestada. 

Ratsatreeningute katkestamissoovi korral kehtib vähemalt 30-päevane ettetatamistähtaeg. Etteteatamine kehtib ainult järgmistele aadressitele teatamisel: tarturatsakool@gmail.com. Vähemalt 30-päevane etteteatamisaeg kehtib ka treeningkoormuse muutmissoovi korral. Hilisem teatamine või etteteatamistähtaja jooksul trennis mitteosalemine ei vabasta 30-päevasest eelnenud kuul kasutatud paketihinna tasumisest.

Lepingu ülesütlemine vähemalt 30 päeva, st et tasumisele kuulub alati ülesütlemisele järgnev terve kuu.

Kõik erisused ja muudatused tuleb ratsakooliga kooskõlastada e-posti: tarturatsakool@gmail.com vahendusel. Muudatus ei hakka kehtima, kui klubi esindaja pole meilile muudatuseks nõusolekut saatnud.

Lepingulistele klientidele on FB sisegrupp, kus liigub info saabuvate võistluste ja trenniaegade kohta. Palun andke enda sisegrupi lisamissoovist teada meiliaadressil tarturatsakool@gmail.com.

Algteadmised omandanud õpilasel on kohustus enne lepingu lõpetamist sooritada Tartu Ratsakoolis rohelise kaardi eksami teooriatest ja praktiline osa.

Tartu Ratsakool ei vastuta talli (sh ka lukustatud kappidesse) ega talli territooriumile (sh maneeži) jäetud isiklike asjade eest. Ratsakooli tarvikute tahtliku või hooletusest kaotamise või lõhkumise korral vastutab asjade parandamise või asendamise eest õpilane, kes käitus lubamatult ja korda rikkudes.

 

Klubil on õigus igal ajal üldtingimusi, lahtiolekuaegu, hinnakirja, sisekorreeskirja ja treeningpakettide tingimusi ühepoolselt muuta.

Seotud teemad: #ratsatrennidalgajatele #ratsutaminetartus #hobusõit #ratsatrennid #ratsutamine

Osavõtusoovist võib anda märku ka alloleva kirjavormi kaudu. 

Aitäh! Sõnum saadetud.

Kasarmu 11, Tartu 

tarturatsakool@gmail.com

+372 5397 8106

Unista. Treeni. Saavuta. 

Kasarmu 11, Tartu 

tarturatsakool@gmail.com

+372 53978106

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2021