top of page

Ratsasportlase kindlustamine

Miks peaks ratsaspordiga tegelemisel sõlmima õnnetusjuhtumikindlustuse?

Kui Sa plaanid ise osaleda või Sinu laps osaleb ratsaspordivõistlustel või -treeningutel, siis tuleks teha varakult ära ka õnnetusjuhtumikindlustus koos ratsaspordi lisakaitsega.

Esiteks, kindlustuseta ei lubata enamikul võistlustel startida.

Teiseks, sportides (nii võistlustel kui treeningutel osaledes) on keskmisest suurem võimalus, et võib juhtuda mõni ootamatu, äkiline ja välismõjudest tingitud õnnetusjuhtum, mis toob kaasa trauma või mõne tõsisema kehavigastuse.

Kolmandaks, õnnetusjuhtumi korral on kindlustusest abi ravikulude katmisel ja vajalike abivahendite soetamisel. Õnnetusjuhtumikindlustusega tagatakse majanduslik turvalisus kindlustatule ja tema lähedastele ka peale õnnetusjuhtumit.

Õnnetusjuhtumiks on näiteks:

1. Sportimise tagajärjel saadud luumurd, tõsisem venitus, rebend või haav;

2. Püsiva puude tekkimine õnnetuse tagajärjel.

Oluline!

- Kindlasti peab olema poliisile märgitud ratsaspordiga tegelemine ning võistlustel osalemine.

Pakkumist küsides tuleks seda kindlasti mainida.

- Kindlustuskaitse kehtib nii töötades, vabal ajal kui ka igapäevastel treeningutel ja võistlustel osaledes.

IIZI aitab kiirelt ja lihtsalt võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi ning leida just Sulle sobivaima kindlustuse. Lisaks uuri ka liiklus-, kasko-, reisi-, kodu- ja elukindlustuse pakkumisi!

Küsi pakkumist tartu@iizi.ee ja vaata ka www.iizi.ee!

Telefon: 16660 |  E-R: 8.00 – 18.00 | L: 9.00 – 17.00

Unista. Treeni. Saavuta. 

Kasarmu 15, Tartu 

tarturatsakool@gmail.com

+372 53978106

©2022

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page